bưởi da xanh

Bưởi da xanh giá rẻ chất đống bán vỉa hè Sài Gòn

Vụ này lượng bưởi da xanh đạt chuẩn xuất khẩu giảm, hàng tồn nhiều nên được bán với giá rẻ. Nếu các năm trước, thời điểm này bưởi da xanh bán tại các chợ truyền thống có giá 70.000 – 90.000 đồng một kg với hàng loại một và 50.000 đồng một kg với hàng […]