Quy định sử dụng

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chào mừng bạn đến website www.banhbeovodich.vn

Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ của website đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những quy định dưới đây (Quy định sử dụng). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website và những dịch vụ của website.

Chúng tôi có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh Quy định sử dụng. Bạn nên thường xuyên xem Quy định sử dụng mỗi khi vào website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với Quy định sử dụng mới của chúng tôi.

2. QUY ĐỊNH, QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Dịch vụ của chúng tôi là những dịch vụ được ghi trên website này

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh những qui định và các thông tin khác trên website này mà không cần báo trước.

Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi/website để bảo đảm thông tin này phù hợp với Quy định của pháp luật / website.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm các quy định / pháp luật.

3.TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN

Bạn cần đồng ý với những quy định sử dụng của website, cung cấp thông tin phù hợp khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

4. SỬ DỤNG NỘI DUNG TRÊN WEBSITE

Nội dung trên website này có thể được xem, in ra hoặc gửi cho người khác. Việc sao chép, sửa chữa, tái sử dụng những thông tin của trang web www.banhbeovodich.vn chỉ được phép trong trường hợp phục vụ mục đích cá nhân, theo đúng điều khoản của Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Khi sao chép thông tin, người sử dụng phải ghi rõ nguồn trích dẫn và tác giả của tác phẩm. Trong bất kỳ trường hợp nào, những hành động trên không được gây thiệt hại cho bên thứ ba. Nghiêm cấm các hình thức sao chép, sửa chữa, tái sản xuất toàn bộ hay một phần thông tin với mục đích quảng cáo, thương mại.

Nội dung trên website này nếu muốn được đăng tải, phát hành lại trong bất kỳ hình thức nào đều cần được sự đồng ý của ban quản trị website cũng như của admin www.banhbeovodich.vn,  đơn vị giữ bản quyền của website.

5. NHỮNG ĐIỀU CẤM

Khi tham gia website này có nghĩa bạn đã đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây:

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được chủ thể/khách hàng khác đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

7. THÔNG BÁO SỰ VI PHẠM

Bất kỳ ai phát hiện thông tin nào trên website vi phạm qui định, qui chế, Pháp luật…hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết để chúng tôi kịp thời ngăn chặn và xử lý.

8. CÁC QUI ĐỊNH/LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG

Qui định, luật, qui định mới của website được ban hành hoặc áp dụng, nó sẽ được áp dụng với tất cả độc giả của website.

Bạn đồng ý rằng hoạt động thương mại hoặc không thương mại trên và thông qua website phải tuân theo các quy định, luật pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế mà việt Nam ký kết/tham gia.

9. QUI ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT

www.banhbeovodich.vn bao gồm một số liên kết đến các website khác và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung những website đó. Chúng tôi khuyên các thành viên khi sử dụng các website đó nên đọc các chính sách của riêng họ.

10. QUI ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG LOGO, TÊN MIỀN

Biểu trưng tên miền website www.banhbeovodich.vn đăng trên website là sở hữu của đội ngũ quản lý www.banhbeovodich.vn  đã được đăng ký bản quyền thương hiệu và không được sử dụng lại dưới bất kỳ hình thức nào.

 

cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor